Rozmowa z Grzegorzem Karpińskim – Przewodniczącym Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej

Grzegorz Karpiński jest Przewodniczącym Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej w polskim parlamencie. Będąc wybitnym politykiem i mówcą, w czasie debaty w House of Commons, która odbyła się 12 listopada w Londynie, Grzegorz Karpiński wypowiadał się autorytatywnie o trudnościach i możliwościach jakie mają przed sobą obydwa kraje. W wywiadzie udzielonym wyłącznie dla Opinii, polityk mówi o swoim zainteresowaniu polityką oraz wyzwaniach na przyszłość.

Co sprawiło, że zainteresował się Pan polityką?

GK: Moje zainteresowanie politytyką wywodzi się z ogólnego zamiłowania do spraw publicznych i sięga to czasów, kiedy byłem jeszcze nastolatkiem. Najważniejszym wydarzeniem były dla mnie wybory w Polsce wiosną 1989 roku. Miałem wtedy 13 lat i mogłem uczestniczyć w histortycznym wydarzeniu – upadku imperium sowieckiego, dającemu początek polskim transformacjom.  

Jak długo jest Pan Posłem na Sejm?

GK: Jestem członkiem polskiego Sejmu od roku 2007. Jest to pierwsza kadencja mojego gabinetu.

Co sprawia Panu największą satysfakcję jako posłowi na Sejm?

GK: Najlepsze jest usprawinianie polskiego systemu prawnego, który był niezwykle pogmatwany jak pamiętam z czasów gdy pracowałem jako prawnik. Uważam, że przejrzysty i zrozumiały system prawny jest naważniejszym z wyzwań. A w momencie kiedy uda się go usprawnić, skutki będą wyraźnie odczuwalne w rozwoju ekonomicznym oraz poprawie ufności obywateli do swojego kraju.

Jako Przewodniczący Polsko-Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej Sejmu i Senatu, które z wyzwań uważa Pan za priorytetowe?

GK: Najważniejszymi sprawami z punktu widzenia tej grupy parlamentarnej jest współpraca z polskimi organizacjami w Wielkiej Brytanii, promocja kraju w Polsce, wymiana doświadczeń w pracach parlamentarnych z brytyjskimi parlamentarzystami oraz współpraca z Foreign Office.

Czy może Pan przytoczyć praktyczne przykłady w jaki sposób Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna wywiera wpływ i zmienia życie ludzi?

GK: Najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym przez tę grupę parlamentarną była debata z udziałem polskich organizacji działających w Wielkiej Brytanii oraz polskiego rządu. W wyniku te współpracy opracowaliśmy specjalne programy dla Polaków, którzy zdecydowali się wrócić z zagranicy do kraju. Spotkanie to było świetną okazją, aby wymienić wzajemne oczekiwania i stworzyło pole do działania dla polskiego Sejmu.  

W jaki sposób podsumowałby Pan historyczną dyskusję, która miała miejsce 12 listopada w House of Commons?

GK: Debata w House of Commons była niepowtarzalną szansą, aby porozmawiać o wyzwaniach, które obecnie przed nami stoją. Mam nadzieję, że wyciągnięte wnioski będą przydatne na przyszłości i że wkrótce będą kolejne okazje do spotkań. Wierzę, że dzięki nim, wspólnie jesteśmy w stanie umocnić międzyparlamentarne relacje pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, tak aby osiągać ważne dla obu stron cele.  

W trakcie konferencji wspomniał Pan o potrzebie zintensyfikowania promocji stosunków pomiędzy dwoma krajami. Dlaczego jest to tak ważne?

GK: W dzisiejszych czasach informacja jest jednym z najważniejszych zasobów gospodarczych. Wymiana informacji na temat prawa podatkowego, pracowników oraz możliwości inwestycyjnych jest sprawą najwyższej wagi jeśli chodzi o wzmacnianie stosunków gosporadczych. Planowanie i strategia informacyjna w tych dziedzinach ma wpływ na poprawę współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

Proszę nam powiedzieć więcej o inwestycjach Unii Europejskiej, które będą miały miejsce we wschodniej części Polski oraz o wynikających z nich możliwościach. 

GK: Rozwój wschodniej części Polski jest jednym z głównych zadań, w które będą inwestowane fundusze strukturalne z UE.  Program Rozwoju Operacyjnego odgrywa znaczącą rolę w regeneracji tego regionu i jest jednym z głównych narzędzi, które ma wspomagać osiągnięcie spójności w obrębie całego kraju. Takie są oczekiwane rezultaty przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Jednocześnie ten program inwestycyjny, który rozpocznie się już w najbliższej przyszłości, będzie skupiony wokół rozwijania funkcji metropolijnych w miastach Polski wchodniej tj. dostępność Internetu, poprawy komunikacji, itp.   

Dziękuję za poświęcony czas.
 
Joanna Gulbinska

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.