Broń swoich praw pracowniczych – skontaktuj się z GLA

GLA czyli Gangmasters Licencing Authority powstała w 2005 roku w Wielkiej Brytanii jako organizacja rządowa wydająca od kwietnia 2006 roku zezwolenia dla pośredników pracy, zatrudniających między innymi Polaków.

Zadaniem GLA jest również chronienie przed wykorzystywaniem pracowników zatrudnionych w rolnictwie i hodowli bydła mlecznego, leśnictwie o charakterze komercyjnym, ogrodownictwie, przy zbieraniu owoców morza i związanym z nim przetwórstwie oraz pakowaniu.

Konsulat Generalny RP w Londynie, który 8 maja zorganizował specialną konferencję prasową poświeconą jej działalności, ściśle współpracuje z GLA. Jest to bowiem jedyna obecnie instytucja w UK będąca do pewnego stopnia odpowiednikiem polskiego Inspektoratu Pracy. A jak wiadomo, brytyjski system prawny różni się znacznie od polskiego –  podejście do zagadnień rynku pracy jest na Wyspach znacznie bardziej liberalne niż w Polsce. Zdaniem Konsula Generalnego, Roberta Rusieckiego, GLA jest jedną z głównych organizacji, która może pomóc polskim pracownikom, zwłaszcza tym zatrudnionym na terenie Zjednoczonego Królestwa w rolnictwie i przetwórstwie żywności.

Tu bowiem pośrednicy pracy typu „gangmaster” zatrudniają najwięcej imigrantów zarobkowych z krajów środkowo-wschodniej Europy, przede wszystkim z Polski.  W wydanym w języku polskim poradniku GLA można przeczytać, że pośrednik pracy typu „gangmaster” to określenie stosowane w odniesieniu do osób, które zapewniają pracowników innym podmiotom niezależnie od tego, czy jest to praca o charakterze tymczasowym czy stałym. Obejmuje ono również tych, którzy korzystają z pracowników w celu świadczenia usług lub do zbierania owoców morza.

Konsulat Generalny RP w Londynie ma nadzieję, że w dalszej perspektywie GLA będzie wydawała zezwolenia i chroniła naszych rodaków zatrudnionych – poprzez pośredników – także w przedsiębiorstwach budowlanych. Obecnie z obowiązku posiadania licencji wyłączeni są też pośrednicy zapewniający pracowników do pakowania i przetwórstwa produktów w firmach cateringowych, sklepach i innych firmach detalicznych oraz na rynku hurtowym.

Konsulat Generalny RP i GLA – podkreślono na konferencji – mają wspólny cel. Jest  nim tropienie i likwidowanie nadużyć w miejscach pracy. Statystycznie najwięcej problemów, z jakimi stykają się Polacy oraz imigranci zarobkowi z innych krajow EU, dotyczy nieuzasadnionych potrąceń z zarobków, niewypłaconych pensji i złych warunków zakwaterowania.

Po tragedii w Morecombe Bay

Bezpośrednim powodem utworzenia GLA była tragedia w zatoce Morecombe Bay, gdzie w lutym 2004 roku w czasie przypływu utopiło się kilkunastu nielegalnych imigrantów z Chin, zatrudnionych przy zbieraniu mięczaków – wspomina prezes tej organizacji Paul Whitehouse. Brytyjski parlament uchwalił wkrótce potem ustawę o licencjonowaniu pośredników pracy typu “gangmaster”. Obowiązuje ona wszystkich dostawców siły roboczej, którzy zapewniają pracowników na terenie Wielkiej Brytanii, łącznie z tymi, którzy nie mają siedziby na terenie UK.

W myśl tej legislacji, za przestępstwo uważa się działanie jako dostawcy siły roboczej bez zezwolenia, a także korzystanie z usług pośredników pracy nie mających odpowiednich uprawnień. Kara za tego typu nielegalną działalność może wynosić do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywnę. Dziś na Wyspach nie słyszy się wprawdzie o dramatach na skalę Morecombe Bay, nadal jednak działa tu wielu nieuczciwych pośredników pracy, a także firm i przedsiębiorstw, które wykorzystują nieświadomych swoich praw pracowników z innych krajów, by jak najszybciej się wzbogacić.

Ważne jest zatem, by podejmując pracę przez pośrednika znać zarówno obowiązki, jakie spoczywają na dostawcy jak i własne prawa i zakres kompetencji w miejscu pracy.  Przede wszystkim warto wiedzieć, czy dany dostawca siły roboczej – w sektorach objętych nadzorem GLA od 1 października 2006 Roku – ma faktycznie licencję pośrednika pracy typu “gangmaster”.

Umowa o pracę, zgodnie z prawem brytyjskim powinna być sporządzona na piśmie i dostarczona pracownikowi w ciągu dwóch miesięcy od jej podjęcia. Musi też zawierać takie m.in. informacje, jak stanowisko, kwotę wynagrodzenia (nie niższe niż krajowa płaca minimalna) i częstotliwość wypłat, wysokość potrąceń od wypłat (tylko podatek i składki ubezpieczenia), godziny pracy, prawo do 4 tygodni urlopu i zasiłku chorobowego,  długość okresu wypowiedzenia oraz procedury dyscyplinarne w sprawie zwolnienia i rozpatrywania skarg. Natomiast do obowiązków pracownika – podkreśla GLA – należy przede wszystkim prawo do legalnego zatrudnienia w UK i wystąpienie o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego (NINO).

Jeśli więc umowa o pracę nie zawiera ktoregoś z tych punktów, lub pracownik nie ma odpowiedniego zakwaterowania, transportu, bezpieczeństwa w miejscu pracy, lub jest niegodnie traktowany, można przypuszczać, że jest bezprawnie wykorzystywany. Przypadki tego typu należy natychmiast zgłaszać bezpośrednio do GLA,  do miejscowego biura Citizens Advice, lub do Crimestoppers.

Gangmasters Licencing Authority zatrudnia tylko kilkadziesiąt osób. Mogłoby się więc wydawać, że organizacja ta nie jest w stanie “nadzorować” całego kraju i kontrolować wszystkich nieuczciwych pracodawców, czy pośredników. Paul Whitehouse zapewnia jednak, że GLA wypracowała dość skuteczny system inspekcji, nie narażając pracowników na ryzyko utraty pracy. Podejmuje zwykle działanie na podstawie anonimowego zażalenia, poczym kontynuuje śledztwo już na własną rękę. W drastycznych przypadkach przekazuje sprawę w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Skargi na pracodawców można kierować do:

Gangmasters Licencing Authority

PO Box 8538

Nottingham NG8 9AF

tel: 0845 602 5020

email: enquiries@gla.gsi.gov.uk

www.gla.gov.uk

Citizens Advice Bureau – Anglia, Walia, Irlandia Północna

tel: 0207 833 2181

www.citizensadvice.org.uk

Crimestoppers

tel: 0800 555 111

www.crimestoppers-uk.org

Ewa Turska (Londyn) – Polish Zone

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.