Projekt ustawy o zatrudnieniu

Do Wielkiej Brytanii przyjechałam z Polski 20 lat temu – mówi Urszula Bowdler – Dyrektor Naczelny New Europe Personnel. Chciałam poduczyć się angielskiego i uzyskać jakieś doświadczenie zawodowe. Tak się złożyło, że zostałam tu dłużej niż zamierzałam. Prowadzę teraz własną firmę, którą założyłam w 2003 roku.

Specjalizujemy się w rekrutacji najlepszych pracowników z krajów takich jak Polska, Litwa i Słowacja. Staramy się dopasować ich umiejętności do potrzeb firm i przedsiębiorców na terenie całego Zjednoczonego Królestwa.

Ze szczególną starannością sprawdzamy, czy klienci, dla których rekrutujemy pracowników, są uczciwi i czy zapewniają wysoki standard środowiska pracy. Dotyczy to także zarobków, które powinny być adekwatne do umiejętności i kwalifikacji rekrutowanych przez nas kandydatów.  

W 2004 r. rozpoczął się wielki napływ pracowników-migrantów z Europy Wschodniej, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu pracy. Niestety, spotkałam się z wieloma pracownikami, którzy byli wyzyskiwani przez swoich pracodawców niestosujących się do obowiązującego prawa pracy i niewypłacających zagwarantowanej ustawowo krajowej płacy minimalnej.  

Rząd pracuje obecnie nad kolejnymi przepisami mającymi na celu ukrócenie praktyk pracodawców zaniżających wypłacane wynagrodzenia poprzez wprowadzanie od kwietnia 2009 nowych surowszych sankcji. Uważam, że to dobra wiadomość i dla pracowników, i dla przestrzegających prawa przedsiębiorstw.  

Znakomita większość pracodawców, którzy traktują pracowników w sposób uczciwy i sprawiedliwy, nie powinna mieć żadnych obaw związanych z wprowadzeniem nowej Ustawy o zatrudnieniu (po ang. Employment Act). Osobiście z zadowoleniem przyjmuję nowe środki, które ta ustawa wprowadza (o niektórych z nich jest mowa poniżej), gdyż ostrzejsza egzekucja kar zniechęci niepraworządnych pracodawców do stosowania praktyk nieuczciwej konkurencji.

Co ta nowa Ustawa oznacza dla pracodawców?

Prawie wszystkim pracownikom w Zjednoczonym Królestwie przysługuje prawo do minimalnego poziomu zapłaty, który określa się mianem krajowej płacy minimalnej. W przypadku nieprzestrzegania ustawowego minimum Ustawa wprowadza nowe natychmiastowe i automatycznie zasądzane kary w wysokości 5000 GBP dla tych pracodawców, którym udowodniono, że swoim pracownikom płacą za mało. Najpoważniejsze sprawy będą rozstrzygane w sądzie wyższej instancji – czyli w Sądzie Koronnym (Crown Court) – który będzie mógł nakładać grzywny o nieograniczonej wysokości. 

Ustawa wprowadza także sprawiedliwszą metodę naliczania zaległości, z datą wsteczną. Zaległości należy spłacać po obecnie obowiązujących stawkach krajowej płacy minimalnej, jeśli ta jest wyższa niż stawka obowiązująca w momencie powstania niedopłaty. Przyjęto takie rozwiązanie, aby pracownicy nie tracili na tym, że niedopłaty są uiszczanie w późniejszym terminie.  

Od momentu wprowadzenia krajowej płacy minimalnej w kwietniu 1999 rząd zwrócił ponad 100 tys. pracownikom sumę przekraczającą 30 mln funtów za niezapłacone wynagrodzenia.

Ustawa o zatrudnieniu to dobra wiadomość dla tych firm, które przestrzegają prawa, a przecież stosowanie się do wszystkich regulacji oznacza, że będziemy mieć siłę roboczą, na której można polegać i która będzie skłonna dla nas pracować w dłuższym okresie czasu, przyczyniając się do wzrostu rentowności i do większego rozwoju.  

Warto, aby wszyscy pracodawcy sprawdzili, czy stosują się do obowiązujących przepisów, zanim nowe, obostrzone regulacje wejdą w życie w kwietniu 2009 r. Pracodawcy mogą zadzwonić na infolinię krajowej płacy minimalnej pod nr tel. 0845 6000 678, gdzie można uzyskać porady w ponad 100 językach, a każda rozmowa jest poufna.  

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej www.businesslink.gov.uk/nmw . Pracownicy mogą także uzyskać więcej informacji na infolinii lub odwiedzając stronę www.direct.gov.uk/nmw . 

Urszula Bowdler

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.