Polacy zachęcani do skorzystania z nowej platformy on-line oferującej wsparcie zdrowia psychicznego „Every Mind Matters”.

Public Health England (PHE), we współpracy z NHS, uruchomiło platformę „Every Mind Matters”, aby pomóc ludziom podjąć proste kroki w celu poprawy zdrowia psychicznego, polepszenia samopoczucia oraz wspierania innych.