Projekt ”Temperatura na Ulicach” w Leicester

”Temperatura na Ulicach” to projekt stworzony jako kreatywna i wielopłaszczyznowa odpowiedź na obecną pandemię COVID-19. Ma on za zadanie łączyć ludzi z różnych społeczności w Leicester i spoza niego.