Tag: Shapes

Dominic Miller

Magiczne brzmienie gitary – Dominic Miller

Dominic Miller jest najczęściej kojarzony z zespołu Stinga. Nie każdy jednak wie, że równolegle do współpracy z innymi muzykami, odnosi nieustanne sukcesy w karierze solowej. Jego płyty są ucztą dla wytrawnych słuchaczy, nie dziwi więc fakt, że każdy album spotyka...

Dominic Miller

Magical sound of the guitar – Dominic Miller

Dominic Miller is usually associated with Sting’s band.  However, not everyone knows he achieved a successful solo career while cooperating with other musicians. His albums are the fest to the seasoned listeners, no wonder all of them are...