Zwrot Working Tax Credit

Mojemu koledze w ubiegłym roku przyznano Working Tax Credit. Jednak niedawno zażądano od niego zwrotu wypłaconej sumy. Czy to jakiś błąd?

Taka sytuacja mogła się tak zdarzyć, jeśli w danym roku podatkowym dochód był wyższy niż w poprzednim lub jeśli normalna liczba przepracowanych godzin w tygodniu była niższa niż 30.

Working Tax Credit jest to wsparcie finansowe dla pracujących osób o niskich dochodach. Samotna osoba może je uzyskać jedynie w pewnych okolicznościach. Aby było to możliwe musi spełniać następujące warunki:
– musi pracować co najmniej 30 godzin tygodniowo
– jej roczny dochód nie może przekraczać określonej sumy
– musi mieć co najmniej 25 lat

Aby uzyskać WTC w pełnym wymiarze przysługującym osobie samotnej, jej dochód w bieżącym roku podatkowym nie może przekroczyć 5220 funtów. Za każdy funt powyżej tej kwoty należny WTC spada o 37 pensów. W przypadku Tax Credits problemem jest specyficzny sposób wyliczania tego zasiłku. W skrócie można ująć to w ten sposób, że wyliczany jest na podstawie dochodu z roku poprzedniego, jednak należny jest na podstawie dochodu z roku bieżącego. W efekcie, jeśli w kolejnym roku podatkowym dochód będzie wyższy niż w roku poprzednim może się okazać, że HM Revenue and Customs zażąda zwrotu części lub nawet całości wypłaconej pomocy finansowej.

Przykład: Pan Krzysztof przyjechał do Wielkiej Brytanii w październiku 2004 roku i od początku listopada podjął pracę i zarabiał 1100 funtów miesięcznie. W efekcie jego dochód w roku za rok podatkowy 2004/05 wyniósł 5500 funtów. W we wrześniu 2005 pan Krzysztof złożył aplikację o WTC i dostał Tax Credit w wysokości 1288 funtów przyznany za okres do 5 kwietnia 2006. Niestety, pan Krzysztof przez resztę roku podatkowego zarabiał 1100 funtów miesięcznie i jego roczny dochód przekroczył 13000 funtów. W efekcie gdy w pan Krzysztof wysłał do Tax Credit Office deklarację roczną, okazało się, że HM Revenue and Customs zażądał zwrotu wypłaconej pomocy finansowej.

Sytuacja zmieniła się w istotnym stopniu począwszy od 6 kwietnia 2006. W przypadku aplikacji składanych po tym terminie nie ma konieczności zwracania sumy nadpłaconej za dany rok podatkowy o ile dochód nie był wyższy niż 25000 od dochodu za rok poprzedni.

Na podstawie brytania.co.uk

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.